Lokaty kwartalne w sierpniu

Banki dzielą lokaty na takie, które obwarowane są dodatkowymi warunkami i lokaty standardowe. Oprocentowanie lokat należących do tej pierwszej grupy jest podwyższone. W zamian banki oczekują od klienta założenia konta osobistego lub zdeponowania nowych środków.

Najlepszą lokatę na trzy miesiące z dodatkowymi warunkami oferuje PlusBank. Lokata na Start składa się składa się z trzech okresów odsetkowych. W pierwszym można zarobić 3 proc., w drugim 4 proc., w trzecim 5 proc. Średnie oprocentowanie to 4 proc. w skali roku. Drugie miejsce na podium należy ex aequo do Idea Banku z Lokatą Happy i mbanku z lokatą dla nowych klientów. Ich oprocentowanie sięga 3,5 proc. Trzecia pozycja przypada Bankowi Millenium i jego Lokacie Mobilnej ze stawką w wysokości 3,25 proc.

Stawki oferowane na lokatach bez dodatkowych warunków są znacznie niższe. Najlepszą oferta dostępna jest w Banku Spółdzielczym w Ciechanowie, który na lokacie oranżowej umożliwi zarobek 2,30 proc. w skali roku. Na Lokacie NR1 oferowanej przez Idea Bank można zarobić 2,20 proc. Trzecie miejsce zajmuje PlusBank z lokatą internetową na 2 proc. Oprocentowanie lokat podawane jest zawsze w skali roku. Od zysku wypracowanego przez lokatę należy odliczyć tzw. podatek Belki, który wynosi 19 proc. W rzeczywistości zysk jest o około jedną piątą niższy niż stawka zaprezentowana w folderze reklamowym czy na plakacie.

poniedziałek, 15 Sierpień 2016 Lokaty

Konta z oprocentowaniem zależnym od rynku

Banki oferują konta oszczędnościowe, których oprocentowanie uwarunkowane jest stawką WIBOR. Toyota Bank promuje Indeksowane Konto Oszczędnościowe, stawka ustalana jest w oparciu o stopę WIBOR 3M. Po kwartalnej aktualizacji stopy o dodaniu bonusu odsetki dla oszczędności do 100 tys. zł sięgają 2,21 proc. w skali roku (standardowo jest to 1,46 proc.).

Mechanizm Indeksowanego Konta Oszczędnościowego daje gwarantowane oprocentowanie, którego wysokość odpowiada aktualnym trendom na rynku pieniężnym – tłumaczy Bartosz Suchecki, kierownik ds. rozwoju produktów w Toyota Banku. Smart Bank i BIZ Bank do 5 września proponują 2 proc. Obie instytucje po 4 lipca podniosły marżę przy naliczaniu oprocentowania o 0,5 pkt proc. W przypadku Alior Banku oprocentowanie konta oszczędnościowego uzależnione jest od stopy WIBID 1M (jest to referencyjne oprocentowanie lokat na rynku międzybankowym).  W promocyjnej ofercie odsetki wynoszą 2,5 proc. w skali roku, o 0,5 pkt proc. więcej niż w ofercie podstawowej, jednak dotyczy do wkładu do 6 tys. zł. Powyżej tej kwoty odsetki naliczane są, podobnie jak poza promocją – w oparciu o stawkę WIBID 1M z dziesiątego dnia kalendarzowego danego miesiąca pomniejszoną o 0,5 pkt proc. Może się okazać, że konta i lokaty z oprocentowaniem zmiennym mogą w przyszłości okazać się atrakcyjniejsze niż te z oprocentowaniem stałym. Konrad Białas, główny ekonomista TMS Brokers zwraca uwagę, że brytyjskie referendum wzmocniło oczekiwanie na powrót luzowania polityki pieniężnej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom dla gospodarki.

poniedziałek, 25 Lipiec 2016 Konta bankowe

Lokaty miesięczne w czerwcu

Bank Smart posiada w swojej ofercie najwyżej oprocentowany depozyt miesięczny. Smart Lokata na Powitanie przyniesie 4 proc. odsetek w skali roku. Oferta skierowana jest tylko do nowych klientów banku. Nie jest konieczne zakładanie konta osobistego. Jeden klient może otworzyć jeden taki depozyt. Jego minimalna wartość to 1 tys. zł, maksymalna – 10 tys. zł. Lokatę należy otworzyć za pośrednictwem internetu. Zdeponowanie w Banku Smart 5 tys. po miesiącu przyniesie nieco ponad 16 zł.

Drugie miejsce w zestawieniu depozytów miesięcznych zajmuje Lokata LOGujesz-LOKujesz z oferty Eurobanku. Jej oprocentowanie sięga 3,5 proc. w skali roku. Oferta przeznaczona jest dla nowych użytkowników aplikacji mobilnej Eurobanku. Lokatę założyć można tylko w ciągu siedmiu dni od uruchomienia aplikacji mobilnej. Minimalna kwota depozytu to 200 zł, maksymalna określona została na 10 tys. zł.

Lokata w IKO w PKO BP może być otwarta przez osoby mające w tym banku konto osobiste i używające aplikacji mobilnej IKO (depozyt zakłada się w smartfonie). Zdeponować można kwoty z przedziału od 1 tys. zł do 10 tys. zł. Oprocentowanie wynosi 2,25 proc. w skali roku.

Przeciętne oprocentowanie dziesięciu najlepszych depozytów miesięcznych w czerwcu to 1,99 proc. rocznie. Nie należy spodziewać się podwyżek, osoby poszukujące wyższych stawek mogą korzystać z promocji organizowanych przez banki, ale to wiąże się z koniecznością spełnienia określonych warunków.

niedziela, 12 Czerwiec 2016 Lokaty

Konta oszczędnościowe w maju

Oferta kont oszczędnościowych od dłuższego czasu pozostaje niezmienna. Stawka na poziomie 3,5 proc. w skali roku to obecnie maksimum. Najlepsze oferty rachunków oszczędnościowych to propozycje wymagające równoczesnego założenia tradycyjnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i spełniania dodatkowych warunków banku.

Najwyżej oprocentowany rachunek oszczędnościowy dla kwoty 10 tys. zł dostępny jest w Orange Finanse. Bank proponuje 3,5 proc. w zamian za założenie ROR-u, aktywne korzystanie z karty wydanej do tego rachunku i wykonywanie nią transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 300 zł w miesiącu. Jest to oferta promocyjna, skierowana wyłącznie do nowych klientów, a wyższe oprocentowanie obowiązuje jedynie przez 6 miesięcy i tylko dla kwot nie wyższych niż 10 tys. zł.

Stawkę w wysokości 3,0 proc. na koncie oszczędnościowym oferuje Idea Bank. BOŚ Bank proponuje 3,25 proc. W przypadku tych ofert konieczne jest posiadanie i aktywne korzystanie z konta osobistego.

Bez zakładania ROR-u i spełnienia dodatkowych wymagań, trudno o uzyskanie stawki wynoszącej 2 proc. w skali roku na rachunku oszczędnościowym. Toyota Bank proponuje najwięcej – 1,92 proc. w skali roku. Kolejne miejsca w zestawieniu najlepszych rachunków oszczędnościowych bez dodatkowych warunków należą do BGŻ Optima, który oferuje 1,5 proc. oraz Plus Banku ze stawką na poziomie 1,4 proc. Ulokowanie 10 tys. zł na koncie oprocentowanym poniżej 1,5 proc. w skali roku, pozwoli uzyskać jedynie kilka złotych odsetek w miesiącu.

Przeciętne oprocentowanie najlepszych rachunków oszczędnościowych bez dodatkowych warunków w maju to 1,38 proc.

środa, 25 Maj 2016 Konta bankowe

Stopy procentowe wciąż niezmienione

Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych, mimo że ceny coraz bardziej oddalają się od celu inflacyjnego. Zarobek na lokatach nadal będzie niewielki, kredyty nie będą jeszcze tańsze.

Główna stopa procentowa, tzw. referencyjna w dalszym ciągu wynosić będzie 1,50 proc. Jest to stopa wpływająca na wysokość WIBOR, czyli najważniejszy czynnik oprocentowania większości kredytów w Polsce.

Stopa lombardowa, czyli koszt, po jakim banki komercyjne mogą zaciągnąć kredyt w banku centralnym, wynosi 2,50 proc. , stopa depozytowa (oprocentowanie jednodniowych depozytów banków komercyjnych w banku centralnym) 0,50 proc., zaś stopa redsykonta weksli (skupu weksli o określonym standardzie) 1,75 proc.

Decyzja Rady zgodna jest z oczekiwaniami rynku. Stopy procentowe utrzymujące się niskim poziomie są efektem utrzymującego się od sierpnia ubiegłego roku spadku cen konsumpcyjnych, czyli deflacji. Jednak jej nasilenie wywołuje oczekiwania względem Rady dotyczące dalszych cięć.

Z ostatnich wypowiedzi członków RPP wynika, że nie widzą oni potrzeby obniżki stóp procentowych w najbliższych miesiącach. Pogłębiająca się deflacja w Polsce może wprowadzić gołębie akcenty w komunikacie, w tym wskazanie, że wyraźne spowolnienie wzrostu krajowej gospodarki może dać argument za dalszym luzowaniem polityki monetarnej.

Głównym powodem pozostawienia stóp procentowych na niezmienionym poziomie może być zawirowanie wokół ratingów kredytowych Polski. Od nich zależy nie tylko kurs złotego, ale i oprocentowanie obligacji rządowych.

środa, 11 Maj 2016 Inne

Eksperci oczekują umocnienia dolara

Łagodna retoryka Fedu nie wpłynęła na zmianę opinii strategów walutowych Goldman Sachs. Według ich opinii dolar w tym roku będzie się umacniał.

Zdaniem nowojorskiego stratega walutowego Goldman Sachs w tym roku dojdzie do trzech podwyżek stóp procentowych w USA. Analityk dostrzega presję na umocnienie dolara, przekonuje, że może on umocnić się do koszyka głównych walut nawet o 15 proc.

Opinia ta może wydawać się zaskakująca biorąc pod uwagę zachowanie dolara w ostatnim czasie. Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) zdecydował, by nie podnosić stóp procentowych. Komitet zasugerował, że w tym roku należy spodziewać się tylko dwóch, a nie jak sygnalizował jeszcze w grudniu – czterech podwyżek stóp.

Ta gołębia retoryka Fedu spowodowała osłabienie amerykańskiej waluty. Odzwierciedla to tzw. indeks dolara (US Dollar Index), który analizuje zachowanie dolara względem koszyka sześciu głównych walut (euro, jena, franka, funta, szwedzkiej korony oraz kanadyjskiego dolara). Tylko w marcu US Dollar Index zmniejszył się o 3,4 proc.

Główny ekonomista TMS Brokers, Konrad Białas uważa, że dolarowi trudno będzie zyskać sympatię inwestorów, biorąc pod uwagę tak silnie gołębi akcent w wykonaniu Fed. Ekspert podkreśla, że rentowności amerykańskich obligacji skarbowych ponownie zawracają na południe, co będzie ciążyć na wycenie dolara w najbliższych tygodniach. Dodaje, że jeżeli wiara rynku stopy procentowej w USA w szybkie podwyżki słabnie, trudno oczekiwać, by uczestnicy rynku walutowego mieli odmienne zdanie.

czwartek, 24 Marzec 2016 Inne

Lokaty miesięczne w lutym

Najwyżej oprocentowana lokata miesięczna dostępna jest w ofercie Banku Smart, stawka na Lokacie na Powitanie wynosi 4 proc. w skali roku. Depozyt zakładany przez internet dostępny jest jedynie dla nowych klientów banku. Nie jest wymagane otwieranie konta osobistego. Zdeponować można kwoty od 1 tys. zł do 10 tys. zł.

Drugie miejsce w rankingu lokat miesięcznych należy do Lokaty LOG-ujesz-LOKujesz z oferty eurobanku, której oprocentowanie wynosi 3,5 proc. w skali roku. Oferta adresowana jest dla nowych użytkowników aplikacji mobilnej, można z niej skorzystać w ciągu siedmiu dni od aktywacji aplikacji. Bank przyjmuje kwoty od 200 zł do 10 tys. zł.

Stawkę 2,25 proc. rocznie w PKO BP mogą otrzymać użytkownicy IKO (konieczne jest posiadanie konta w banku). Zdeponować można od 1 tys. zł do 10 tys. zł.

Oprocentowanie lokat miesięcznych w pozostałych bankach wynosi mniej niż 2 proc. W zestawieniu najlepszych na rynku ofert nie ma już BOŚ Banku, kilka tygodni temu proponował on 3 proc. w skali roku, teraz stawka wynosi już tylko 1,1 proc.

Przeciętne oprocentowanie dziesięciu najatrakcyjniejszych depozytów miesięcznych wynosi 2,05 proc. Jest ono o 0,16 pkt proc. niższe niż w grudniu 2015 roku, ale dwa razy wyższe niż średnie oprocentowanie na rynku, które sięga poziomu 1,03 proc.

niedziela, 7 Luty 2016 Lokaty

Lokaty roczne w styczniu

Przeciętne oprocentowanie depozytów dwunastomiesięcznych wynosi obecnie 1,54 proc. Najwyższą stawkę oferuje Idea Bank, oprocentowanie Lokaty NR1 wynosi 2,75 proc. (w grudniu – 3 proc.), może ją założyć każdy. Minimalny wkład własny to 1 tys. zł, maksymalny – 1 mln zł.

Santander Consumer Bank oferuje 2,6 proc. w skali roku. Bank przyjmuje kwoty od 5 tys. zł, górnej granicy nie ma. Oferta dotyczy wyłącznie nowych środków, które nie były deponowane wcześniej w tej instytucji.

Depozyty z oprocentowaniem sięgającym 2,57 proc. proponują dwie instytucje: BIZ Bank i Smart Bank. Stawka uzależniona jest od wskaźnika WIBOR 6M. Minimalna kwota określona została na 1 tys. zł, górnej granicy nie ma.

Cztery banki proponują stawkę na lokatach rocznych na poziomie 2,5 proc. W przypadku Getin Banku są to depozyty progresywne. Klient BOŚ posiadający w tej instytucji konto osobiste może liczyć na bonus w wysokości 0,5 proc., jeżeli dokona transakcji bezgotówkowych kartą debetową o wartości 300 zł miesięcznie. Dodatkowo konieczne jest utrzymywanie średniego miesięcznego salda na koncie w wysokości 10 proc. kwoty lokaty.

Oprocentowanie wynoszące 2,5 proc. proponują też Credit Agricole i Toyota Bank. Z zestawienia najlepszych rocznych depozytów zniknęła Lokata Mobilna z oferty Plus Banku. Jej oprocentowanie sięgało 2,7 proc.

W sumie trzynaście instytucji posiada w ofercie roczne depozyty ze stawką co najmniej 2 proc.

poniedziałek, 25 Styczeń 2016 Lokaty

Konta oszczędnościowe zapewniają swobodny dostęp do pieniędzy

Konta oszczędnościowe są dobrym rozwiązaniem dla osób, którym zależy na swobodnym dostępie do gotówki. Zawsze można wypłacić z nich pieniądze bez utraty już naliczonych odsetek.

Getin Noble Bank oferuje najwyższe oprocentowanie sięgające 4 proc. w skali roku. Stawka ta dotyczy jedynie wkładu do 10 tys. zł. Standardowe oprocentowanie wynosi 1,2 proc.

Klient posiadający EKOkonto bez Kosztów zasilane co miesiąc kwotą w wysokości co najmniej 1 tys. zł może liczyć w BOŚ Banku na 3,25 proc. W ofercie Banku Millenium dostępne jest Konto Oszczędnościowe na nowe środki ze stawką 3 proc. (dla właścicieli Konta 360) lub 2,8 proc. (dla posiadających inny typ rachunku). Oprocentowanie jest promocyjne i obowiązuje przez 122 dni od momentu przekazania na konto oszczędnościowe nowych środków.

Idea Bank proponuje odsetki w wysokości 3 proc. w pierwszym miesiącu kalendarzowym, dotyczą one kwoty do 100 tys. zł (powyżej 1,5 proc. ). W kolejnych miesiącach 3 proc. naliczane jest od sumy nie większej niż 110 proc, średniego miesięcznego salda z poprzedniego miesiąca. Saldo na rachunku oszczędnościowym nie może być niższe od tego z poprzedniego miesiąca. Bez konieczności spełniania dodatkowych warunków można otworzyć konto w Smart Banku (2,8 proc.). BIZ Bank oferujący 2,8 proc. oczekuje założenia konta osobistego przy wnioskowaniu o produkt za pośrednictwem strony internetowej lub infolinii.

Większość banków nie pobiera opłaty za prowadzenie konta oszczędnościowego, zdarzają się jednak wyjątki. Najczęściej warunkiem jest posiadanie ROR w danej instytucji. W większości przypadków płatne jest podjęcie gotówki z konta, darmowy jest tylko pierwszy przelew w miesiącu.

poniedziałek, 28 Grudzień 2015 Konta bankowe

Polacy wracają do bezpiecznego oszczędzania

Saldo depozytów zgromadzonych w bankach na rachunkach gospodarstw domowych  zwiększyło się w styczniu o 6,18 mld zł (1,15 proc. m/m) do 542,66 mld zł. Środki te w większości trafiły na lokaty terminowe, których stan wzrósł o 5,03 mld zł (1,94 proc. m/m) do 264,98 mld zł. Od kilku miesięcy można zaobserwować wyraźny wzrost zainteresowania lokatami. Od września oprocentowanie depozytów utrzymuje stały poziom.

Spadek średnich stawek kwartalnych lokat w okolice 2,4 proc. w skali roku sprawił, że klienci ponownie zaczęli wpłacać więcej pieniędzy na lokaty niż z nich wypłacano. W ciągu czterech ostatnich miesięcy (od października do stycznia) na depozyty terminowe wróciło dwie trzecie kwoty, która wypłacona została od marca do września ubiegłego roku, wycofano wówczas 21,2 mld zł.

Wysokie zainteresowanie względnie bezpiecznymi inwestycjami widoczne jest również w przypadku funduszy inwestycyjnych. Za alternatywę dla bankowych lokat uważane się fundusze pieniężne. Łączne saldo wpłat i umorzeń w ich przypadku w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wyniosło 6,9 mld zł. Jest to niemal jedna czwarta (22,7 proc.) rocznego salda wpłat i umorzeń dla wszystkich funduszy, które wyniosło prawie 30,5 mld zł.

Tylko w styczniu przewaga nabyć jednostek uczestnictwa funduszy pieniężnych nad ich umorzeniami sięgnęła blisko 1,1 mld zł, czyniąc z nich najpopularniejsze fundusze w segmencie detalicznym, czyli skierowane do inwestorów indywidualnych. Do funduszy akcji, drugich pod względem popularności mierzonej napływem świeżego kapitału trafiło w styczniu ok. 491 mln zł, a w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, 3,37 mld zł.

niedziela, 2 Marzec 2014 Lokaty

Szukaj

 

Kalendarz

Luty 2017
P W Ś C P S N
« sie    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728